Tiền thưởng gửi tiền cao ngất tại nhà cái m88

Gửi tiền và giải trí tại Slots, nhà cái m88 sẽ thanh toán tiền thưởng gửi tiền!

Điều kiện và điều khoản

1. Thời gian khuyến mãi bắt đầu từ 00:00:00 01/11/2020 đến 23:59:59 30/11/2020 (GMT +8), dành cho tất cả thành viên Việt Nam.

2. Thành viên tham gia tại Casino Slot sẽ nhận được tiền thưởng gửi tiền theo bảng sau:

3. Sau khi đăng nhập m88, thành viên bấm nút “CHỌN THAM GIA” và chọn “THAM GIA” trước khi chương trình kết thúc. Thành viên đã CHỌN THAM GIA thì không thể yêu cầu hủy.

4. Tổng tiền cược được tính dựa trên tiền gửi & tiền hoàn trả. Tất cả cược HỦY, cược 2 bên và tất cả trò chơi trong danh sách ngoại lệ sẽ không được tính vào chương trình này.

5. Tiền thưởng cần trải qua 5 vòng cược tại Casino Slot trước khi tiến hành rút tiền.

6. Tiền thưởng sẽ được cập nhật trong vòng 7 ngày & có thời hạn sử dụng trong vòng 5 ngày kể từ khi cập nhật. M88 sẽ không tiến hành tái cập nhật với bất cứ lý do nào từ thành viên.

7. Số vòng tái đặt cược yêu cầu cần đạt được trong vòng 30 ngày để tránh việc tiền thưởng và tiền thắng cược bị hủy.

8. Các Điều kiện và Điều khoản chung của chương trình khuyến mãi m88 sẽ được áp dụng.