Ưu đãi riêng fan cứng m88 hoàn tiền thua cược lên đến 10%

Ưu đãi nhà cái m88 dành riêng fan cứng chẳng lo thua cược tại Saba Sports vì đã có ưu đãi hoàn tiền thua!

Điều kiện và điều khoản

1. Thời gian khuyến mãi bắt đầu từ 00:00:00 01/11/2020 đến 23:59:59 30/11/2020 (GMT +8), ddành cho tất cả thành viên Việt Nam.

2. Thành viên tham gia cược tại Saba Sports sẽ nhận hoàn tiền thua cược dựa trên tổng tiền cược như sau:

3. Sau khi đăng nhập m88, thành viên bấm “CHỌN THAM GIA” và chọn “THAM GIA” trước khi chương trình kết thúc. Thành viên đã CHỌN THAM GIA thì không thể yêu cầu hủy.

4. Tất cả các cược HÒA, cược HỦY, cược 2 bên và kiểu cược Decimal có tỷ lệ dưới 1.5 (Malay odds 0.50; HK odds 0.50; Indo Odds -2.00) sẽ không được tính vào chương trình này.

5. Tiền thưởng cần trải qua 5 vòng cược tại Saba Sports trước khi tiến hành rút tiền.

6. Tiền thưởng sẽ được cập nhật trong 7 ngày và có thời hạn sử dụng trong 5 ngày kể từ khi cập nhật. M88 sẽ không tiến hành tái cập nhật với bất cứ lý do nào từ thành viên.

7. Số vòng tái đặt cược yêu cầu cần đạt được trong vòng 30 ngày để tránh việc tiền thưởng và tiền thắng cược bị hủy.

8. Các Điều kiện và Điều khoản chung của chương trình khuyến mãi m88 sẽ được áp dụng.